กำจัด ปลวก ที่ไหน ดี

การกำจัดปลวกจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของปัญหาและสภาพอากาศในพื้นที่ ดังนั้น การเลือกวิธีกำจัดปลวกที่ดีที่สุดจะต้องพิจารณาความเหมาะสมต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและปัญหาการระบาดของปลวกในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งยังต้องใช้สารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วย

ดังนั้น หากคุณมีปัญหากับปลวก คุณควรติดต่อกับบริษัทกำจัดปลวกที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงดีในการดำเนินการกำจัดปลวก บริษัทเหล่านี้จะมีความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการกับปลวกในพื้นที่ของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่มีประสบการณ์ในการกำจัดปลวกด้วยตนเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการกำจัดปลวกแบบธรรมชาติได้ เช่น การใช้กาแฟเปลี่ยนกลิ่น โดยวิธีนี้จะใช้กาแฟเปลี่ยนกลิ่นที่ไม่มีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวยับยั้งการขยายพันธุ์ของปลวก แต่วิธีนี้จะไม่ได้ผลดีกับปัญหาของปลวกที่รุนแรงมากและมีจำนวนมากในพื้นที่ของคุณ

กํา จัด ปลวก แบบ ไหน ดี

การจัดการกับปลวกมีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ เช่น การใช้สารเคมี การใช้วิธีกล การใช้วิธีธรรมชาติ ซึ่งองค์ประกอบของรายการสิ่งที่สามารถจัดการกับปลวกได้ได้แก่

 1. สารเคมี: เช่น สารป้องกันปลวกที่มีส่วนผสมของน้ำยาล้างจานและน้ำยาเคลือบไม้ เป็นต้น สารเคมีสามารถฉีดพ่นโดยตรงในพื้นที่ที่มีปลวก เพื่อฆ่าและกำจัดปลวกได้
 2. วิธีกล: เช่น การใช้กับดัก หรือสิ่งของที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดักจับปลวก เช่น หลอดแสงสีน้ำเงิน หรือ ท่อพลาสติก โดยจะต้องตั้งไว้ในบริเวณที่มีปลวกและจะต้องเปลี่ยนตามระยะห่างของเพศปลวกที่หลบซ่อน
 3. วิธีธรรมชาติ: เช่น การใช้กาแฟเปลี่ยนกลิ่น ซึ่งจะใช้กาแฟเปลี่ยนกลิ่นที่ไม่มีความเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวยับยั้งการขยายพันธุ์ของปลวก

อย่างไรก็ตาม การเลือกวิธีการจัดการกับปลวกที่เหมาะสมต้องพิจารณาตามสภาพแวดล้อมและระดับความรุนแรงของปัญหา และควรใช้สารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วย

สารเคมีกำจัดปลวก

การใช้สารเคมีเพื่อกำจัดปลวกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการจัดการกับปลวก โดยสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมีหลากหลายชนิด เช่น สารสกัดจากพืช เช่น สารสกัดจากเมล็ดสะเดา สารสกัดจากพืชไพร เช่น โปแตสเซียมโอกซาไซด์ สารสกัดจากสัตว์ เช่น ชีวภาพวิทยา Bacillus thuringiensis และสารเคมีซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดแมลง อย่างเช่น ฟิโพรนิล คลอร์ไพริฟอส และฟิโนบูคาร์บ

การเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดปลวกจะต้องพิจารณาตามปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพของสารเคมีในการกำจัดปลวก อย่างไรก็ตาม การใช้สารเคมีต้องดำเนินการตามคำแนะนำการใช้ของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้สารที่ไม่เหมาะสมหรือใช้สารเกินขนาดที่จำเป็น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ด้วย

วิธีการกำจัดปลวก

วิธีการทางกลเป็นวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดปลวก แต่ใช้การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์พิเศษเพื่อกำจัดปลวก ดังนั้น รายการสิ่งที่สามารถจัดการกับปลวกโดยใช้วิธีการทางกลได้มีดังนี้

 1. การใช้กล่องกับดักปลวก (Baiting and Trapping)
 • การใช้กล่องกับดักปลวกเป็นวิธีที่ใช้พิเศษเพื่อป้องกันการระบาดของปลวกโดยใช้วัตถุที่เข้มข้นเช่นน้ำตาล, น้ำผึ้ง, หรืออาหารปลวกอื่นๆ ในกล่องดัก
 • เมื่อปลวกเข้าไปกินอาหารในกล่องดัก พวกเขาจะติดกับกาวและไม่สามารถหนีไปได้ ซึ่งจะช่วยให้ลดจำนวนปลวกได้
 1. การใช้ฟูมิเจต (Fumigation)
 • การใช้ฟูมิเจตเป็นวิธีที่ใช้กลิ่นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นพิษต่อปลวก โดยนำสารเคมีเข้าไปในพื้นที่ที่มีปลวกอยู่ เช่น บ้าน, โรงงาน หรือโกดัง
 • ฟูมิเจตจะทำลายปลวกโดยการฆ่าเชื้อสาเหตุโดยตรง และช่วยกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 1. การใช้การตัดต้น (Tree Cutting)
 • การตัดต้นเป็นวิธีที่ใช้สำหรับการกำจัดปลวกที่อยู่ในต้นไม้ โดยตัดกิ่งที่มีปลวกออกไปเป็นส่วนของโค

วิธีกำจัดปลวกด้วยวิธีธรรมชาติ

วิธีการกำจัดปลวกแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้วิธีการที่เป็นธรรมชาติและอุปกรณ์พิเศษเพื่อกำจัดปลวก รายการสิ่งที่สามารถจัดการกับปลวกโดยใช้วิธีการธรรมชาติได้มีดังนี้

 1. การใช้สแลนส์และน้ำยาล้างจาน (Vinegar and Dish Soap Solution)
 • การผสมน้ำสลักและน้ำยาล้างจานเข้าด้วยกัน ในอัตราส่วน 1:1 จากนั้นใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีปลวก
 • สารสลักและน้ำยาล้างจานจะช่วยกำจัดปลวกโดยทำลายชีวิตของพวกเขา และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อสิ่งแวดล้อม
 1. การใช้ซากพืช (Plant Debris)
 • การใช้ซากพืชเป็นวิธีที่ช่วยลดจำนวนปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ซากพืชที่มีความชื้น เช่น ก้านหญ้า ใส่ไว้ในที่ที่มีปลวก
 • พวกเขาจะเข้าไปกินซากพืชและจะตายตัวเมื่อพวกเขากลับมาสู่รัง
 1. การใช้ปลาสวาย (Catfish)
 • การใช้ปลาสวายเป็นวิธีที่ใช้ร่วมกับซากพืช เพื่อกำจัดปลวก โดยใช้ปลาสวายที่มีขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือกำจัดปลวก
 • ปลาสวายจะกินปลวกและช่วยลดจำนวนปลวกได้ในระยะเวลาสั้น

นอกจากวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีวิธีการจัดการกับปลวกอีกมากมายดังนี้

 1. การใช้น้ำร้อน (Hot Water)
 • การใช้น้ำร้อนสูงอุณหภูมิเพื่อกำจัดปลวกในบางกรณี โดยการเทน้ำร้อนลงบนรังของปลวก จะทำให้พวกเขาตายได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ยากถึงได้ง่าย
 1. การใช้คอนโทรล (Controlled Burning)
 • การใช้คอนโทรลเพื่อเผาปลวกในที่ที่มีการระบายอากาศดีและไม่เกี่ยวข้องกับอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น การเผาปลวกจะทำให้พวกเขาตายได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้สารเคมี
 1. การใช้กับดัก (Traps)
 • การใช้กับดักเป็นวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีและเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปลวก โดยใช้กับดักที่มีอาหารที่พวกเขาชอบเป็นส่วนประกอบ เช่น ซากพืชหรือแป้งสาลี และจับตัวของพวกเขาเมื่อพวกเขาเข้าไปกินอาหารในกับดัก
 1. การใช้สารสกัดจากพืช (Plant Extracts)
 • การใช้สารสกัดจากพืช เช่น น้ำมันขมิ้นชัน หรือ น้ำมันบรสุกัญชา เป็นต้น เพื่อกำจัดปลวก สารสกัดจากพืชมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถใช้กำจัดปลวกได้

การกำจัดปลวกไม่ควรทำเองเพราะอาจเกิดอันตรายและไม่ปลอดภัย ควรใช้บริการจากช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับปลวก

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
กำจัด ปลวก ที่ไหน ดี

2 thoughts on “กำจัด ปลวก ที่ไหน ดี

  1. การกำจัดปลวกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบองค์รวม โดยการใช้วิธีการป้องกันการเข้าทำลายก่อนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นเมื่อสังเกตเห็นฝั่งตะวันตกแล้วให้ทำการตรวจสอบและกำจัดไปทันที เนื่องจากปลวกจะมีการแพร่กระจายรวดเร็ว และทำให้เกิดความเสียหายได้มาก

   วิธีการกำจัดปลวกที่ได้ผลและได้รับความนิยมมากที่สุดคือการใช้สารเคมีชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดปลวก เช่น ฟิโพรนิล แลมบ์ด้าคอนเทนเทรด บูโพรเฟซีน อิมิดาโคลพริด และอื่นๆ ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

   นอกจากนั้นยังมีวิธีการกำจัดปลวกแบบธรรมชาติอื่นๆ เช่น ใช้สารสกัดจากพืช อุปกรณ์กำจัดปลวกเช่น ไฟล่อปลวก ไวต่อปลวก และอื่นๆ โดยใช้วิธีนี้จะช่วยลดการเข้าทำลายของปลวกได้ แต่ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมด

   สุดท้าย หากคุณพบปลวกในบ้าน ควรทำการติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการกำจัดปลวก เพื่อให้ได้ผล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top