เกี่ยวกับเรา

มินดา ศรีสุข

มินดา ศรีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกที่ทำงานอยู่ที่สถาบันศึกษาแมลง ด้วยความเชี่ยวชาญของเธอในด้านปลวก เธอมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะของปลวก รวมถึงวิธีการตรวจหาและจัดการกับปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารและแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดปลวกให้แก่ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน ด้วยความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่น เธอเป็นที่รู้จักในวงการปลวกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและเป็นกันเองในการดำเนินงาน

ธายฤทธิ์

ธายฤทธิ์ เป็นชื่อของผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงและชีววิทยาที่มีความเชี่ยวชาญด้านปลวกอย่างมากมาย และมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการศึกษาและการทำงานด้านปลวก ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมและลักษณะของปลวก ธายฤทธิ์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการกับปลวกอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในวงการปลวกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและเป็นกันเองในการดำเนินงาน

Scroll to top