ปลวก คือ อะไร

ปลวก คือแมลงที่มีนิสัยอาศัยอยู่กับเนื้อไม้ หรือที่สกปรก ทั้งนี้ ปลวกมีนิสัยที่ตามมากับการกินเนื้อไม้และเอาเศษไม้ที่เหลือจากการกินมาสร้างรังของตนเอง ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับลักษณะของปลวก และธรรมชาติของพวกเขา

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปลวก

ปลวกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “Isoptera” ซึ่งมาจากภาษากรีกหมายถึง “เทียมปลวก” มีเนื้อที่กระจายทั่วโลก พบได้บ่อยที่สวนสาธารณะ ป่า และป่าละเมิด การเพิ่มขนาดของชุดอาคารที่สูงขึ้นและการลดน้ำท่วมภายในเมือง ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนปลวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปลวกเป็นสัตว์เล็กๆ ที่มีการพัฒนาการเชิงสังคมและมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ ปลวกเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของแมลงวันที่มีปีกและมีระบบทางท่อน้ำอยู่ภายในร่างกาย ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถเข้าไปในช่องระบบท่อน้ำของต้นไม้และพืชอื่นๆ ได้

ปลวกมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการย่อยสลายเศษซากพืชและเศษอาหารที่หลุดหลงในธรรมชาติ ซึ่งทำให้มีการกลับมาเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ นอกจากนี้ พวกเขายังมีบทบาทในการช่วยให้ต้นไม้และพืชอื่นๆ เจริญเติบโต ด้วยการสร้างเส้นใยที่ช่วยให้พืชดูดซับน้ำและแร่ธาตุได้มากขึ้น

การกระจายพันธุ์ของปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่มีการกระจายพันธุ์โดยใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบสายตายาว (longitudinal fission) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยที่ตัวเมียจะวางไข่และฝากไว้ในช่องท่อน้ำหรือช่องท่ออาหารภายในรัง จากนั้นไข่จะฟักเป็นลูกก้องที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตและเปลี่ยนรูปร่างเพื่อเป็นตัวงามเพศหรือตัวเมีย

เมื่อตัวงามเพศและตัวเมียของปลวกพบกันในรัง จะเกิดการผสมพันธุ์และการวางไข่ของตัวเมีย ไข่จะฟักเป็นลูกก้องและเริ่มเจริญเติบโตเหมือนกับกระบวนการขยายพันธุ์แบบสายตายาว ซึ่งทำให้ปลวกมีความสามารถในการขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากในรังเดียวกัน

นอกจากนี้ ปลวกยังสามารถกระจายพันธุ์โดยการลักพาตัวอื่นๆ เช่น การลักพาผู้ชายของปลวกที่เกิดจากการขยายพันธุ์แบบสายตายาวไปยังรังอื่นๆ หรือการสะสมกลิ่นเหงื่อที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารกันของปลวก ซึ่งอาจทำให้ปลวกขยายพันธุ์กันได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมและอาหารที่เพียงพอ.

ปลวกสามารถสร้างคอลอนีของตนได้มากถึงหลายล้านตัวในเวลาเพียงไม่กี่เดือน โดยปลวกมีวิธีการกระจายพันธุ์บนโลก โดยการสร้างรังภายในต้นไม้ ดิน และอุโมงค์ ลักษณะของปลวกสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อดูการกระจายพันธุ์ของพวกเขา โดยใช้วิธีการตรวจสอบสารกลิ่นและสารเคมี เมื่อพบว่ามีปลวก จะสามารถกำจัดได้โดยวิธีทางเคมีหรืออย่างอื่น

โครงสร้างของรัง

ปลวกสร้างรังโดยใช้เนื้อไม้และน้ำละลายซึ่งมีความชอบธรรมชาติที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลวก การสร้างรังจะช่วยเพิ่มขนาดและความหนาแน่นของพังงาพันธุ์ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและการสะสมของอาหารในคอลอนี ความหนาแน่นของพังงาจะเป็นสถานที่ที่ปลวกบริหารอาหารและวัตถุดิบในการก่อสร้างรัง

รังปลวกเป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นโดยปลวกเองเพื่อเป็นที่อยู่และที่อาศัยของตนเอง โดยมีลักษณะเป็นโครงสร้างทรงกลมหรือทรงกลมแบบไม่แน่นอน โดยประกอบด้วยส่วนประกอบหลายๆ ส่วน ดังนี้

  1. ช่องท่อน้ำและช่องท่ออาหาร: ใช้สำหรับการขนส่งอาหารและน้ำในรัง และเป็นทางเดินสำหรับการเคลื่อนไหวของปลวกไปมาในรัง
  2. ห้องกั้น: คือช่องว่างภายในรังที่ใช้สำหรับกั้นพื้นที่ให้เหลือเพียงพอสำหรับการขยายพันธุ์และฟักไข่
  3. ห้องอาหาร: เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเก็บอาหาร โดยปลวกจะใส่อาหารที่ได้ลงไปในห้องอาหารและรอให้เชื้อราขึ้นก่อนที่จะกิน
  4. ห้องขยายพันธุ์: เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการขยายพันธุ์ ซึ่งเป็นช่องว่างที่ปลวกวางไข่และเลี้ยงลูกก้องจนเจริญเต็มวัย
  5. รั้วรัง: คือผนังที่ล้อมรังปลวก เพื่อป้องกันการเข้ามาของศัตรูภัยและรั่วไหลของน้ำ

รังปลวกมีโครงสร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมและความต้องการของปลวก ดังนั้น โครงสร้างของรังปลวกจึ

การเคลื่อนที่ของปลวก

ปลวกเคลื่อนที่ได้ด้วยการใช้ขาหลายคู่ โดยปลวกมีขาทั้งหมด 6 คู่ แต่ละคู่ประกอบด้วยขาหน้าและขาหลัง ซึ่งแต่ละขามีจุดต่อเชื่อมกับลำตัวปลวก ทำให้ปลวกสามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทาง และสามารถเลี้ยวไปข้างหน้า ข้างหลัง ซ้าย ขวา และถอยหลังได้ด้วย

การเคลื่อนที่ของปลวกยังได้รับการสนับสนุนจากการใช้ลำตัวของปลวกเองเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ เนื่องจากลำตัวของปลวกสามารถงอและขยายตัวได้ ซึ่งช่วยให้ปลวกสามารถคลี่คลายการเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก โดยปลวกสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งบนพื้นดินและในอาคารโดยการขุดเจาะเส้นทางที่เหมาะสมและสร้างทางเดินในอาคารตามแนวทางที่ต้องการไปยังตำแหน่งต่างๆ ภายในรังของตนเองด้วยการใช้ปากของตัวเองขุดเจาะดินและไม้ และอาจใช้น้ำเพื่อช่วยในการขุดเจาะดินด้วยการสร้างทางน้ำในรัง ดังนั้นการเคลื่อนที่ของปลวกมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของตนเอง

การค้นหาอาหารของปลวก

การค้นหาอาหารของปลวกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีระบบอย่างมาก ปลวกเป็นสัตว์กินไม่ยอมเลือด (herbivore) และอาศัยการย่อยอาหารด้วยเชื้อแบคทีเรียภายในร่างกาย ดังนั้น ปลวกจึงต้องการหาอาหารที่มีเนื้อเยื่อพืชในป่า อย่างไรก็ตาม ปลวกไม่สามารถย่ำหรือย่ำไปยังพืชเพื่อเก็บเลือดได้ ดังนั้น การค้นหาอาหารของปลวกจึงต้องใช้กลไกที่เฉียบพลันและฉลาดเพื่อหาแหล่งอาหาร

ปลวกมีระบบกลิ่นที่สามารถสังเกตได้ด้วยความไวต่อกลิ่นของพืช ทำให้ปลวกสามารถตรวจจับกลิ่นของพืชได้ และเจาะเข้าไปยังต้นไม้หรือวัชพืชที่มีกลิ่นนั้นๆเพื่อหาเนื้อเยื่อพืช นอกจากนี้ ปลวกยังใช้การค้นหาอาหารโดยการค้นหาแหล่งน้ำหรือเส้นใยเพื่อหาเหยื่อที่มีเนื้อเยื่อพืชอยู่ ซึ่งการค้นหาแหล่งน้ำเป็นสำคัญมากเพราะพืชที่มีเนื้อเยื่อมักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำ

สุดท้าย หลังจากปลวกเจอแหล่งอาหารแล้ว พวกเขาจะส่งสัญญาณไปให้พวกน้องๆในรังด้วยการสร้างสารเคมีภายในรังที่ช่วยให้เห็นได้ว่ามีแหล่งอาหารใหม่พร้อมใช้งาน

ปลวกสามารถใช้อวัยวะต่างๆ ที่ต่างกันของตนอย่างถูกต้องเพื่อหาอาหาร ปลวกใช้ระบบกลิ่นเพื่อหาอาหารและเสาะค้นแหล่งอาหาร อาหารที่ปลวกชอบคือไม้แห้งและไม้ที่อยู่ในระยะเวลายังไม่เกิน 3-6 เดือน

การแข่งขัน

การแข่งขันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับปลวก ฝูงปลวกสามารถควบคุมความเป็นเจ้าของหลายหนึ่งของมินิกอส์ดว่ามันจะไม่นำไปทำร้ายฝูงของตนเอง นอกจ

ปลวกเป็นสัตว์ที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อการอยู่รอดและความเจริญเติบโตในรังของพวกเขา การแข่งขันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างรังของปลวกในชนิดเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว มีการแข่งขันเพื่อเข้าไปครอบครองแหล่งอาหาร พื้นที่และทรัพยากรที่มีค่า ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดการสร้างความสามารถในการต่อสู้และป้องกันตัวเองในปลวกที่แข็งแกร่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลฝน หรือช่วงที่มีอาหารไม่เพียงพอสำหรับปลวก การแข่งขันจึงมีความรุนแรงมากขึ้น

การแข่งขันของปลวกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบการต่อสู้กันแบบกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีทั้งผู้เป็นนายและลูกน้องของเขา การต่อสู้จะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มปลวกของฝ่ายตรงข้ามเข้ามายึดครองพื้นที่หรือแหล่งอาหารของกลุ่มปลวกอีกฝ่ายหนึ่ง การต่อสู้จะสูงขึ้นเมื่อกลุ่มปลวกทั้งสองมีความเข้มแข็งเท่ากัน แต่การต่อสู้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มปลวกตั้งตัวในเวลาเดียวกัน

การแข่งขันของปลวกยังมีลักษณะการแข่งขันในรูปแบบการค้นหาแหล่ง

 

เมื่อพูดถึงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ไม่มีอะไรที่จะเทียบกับความสำคัญของมดขี้ดินหรือที่เรียกกันว่า “เทอร์มิต”. เทอร์มิตเป็นสัตว์ที่มีการพัฒนาการต่างกับสัตว์อื่นๆ เนื่องจากพวกเขามีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุซึ่งทำให้พวกเขามีความสำคัญต่อการย่อยสลายและเจริญเติบโตของป่าไม้ และการดูแลรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่

เทอร์มิตมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ อย่างเช่น ไม้ซึ่งเป็นวัสดุอินทรีย์ที่มีความยากในการย่อยสลาย แต่พวกเขาสามารถย่อยสลายวัสดุนี้ได้ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขายังมีการใช้วัสดุที่อยู่ในที่สูง เช่น ไม้ซึ่งตกลงมาบนพื้นหรือในแนวป่าไม้ และใช้วัสดุนี้ในการสร้างรังของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม การสร้างรังของเทอร์มิตก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของป่าไม้เช่นเดียวกับมดขี้ดิน การย่อยสลายวัสดุในรังของพวกเขาสามารถทำลายหน้าที่ของเมืองห

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
ปลวก คือ อะไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to top